Framtidens lagstiftning till salu inom kort

En man vill anmäla ett brott 

Ja det går bra säger polisen betalar du med kort eller kontant. 

Men jag är oskyldig säger mannen 

Det  spelar väl ingen roll? Svarar polisen 
Men har du en psykisk ohälsa. Kostar det 50 % extra och har du en årsinkomst över 200000 kr och anmäler en arbetslös får du 70 % rabatt. 

Sen viskar polisen och har du också rätt etnisk härkomst får du 100% dold rasism rabatt. Och det behövs ingen rättegång och du får en direkt dom.

Men jag varnar dig försök inte ljuga om att du är frisk om du har en psykisk sjukdom. 

Då skjuter jag dig direkt det ser vi hårt på galningar som spelar frisk. Tänk om alla sa att dom var friska vem skulle vi prata skit om då?

Våra egna problem kanske hur skulle det se ut. Hur skulle vi må om vi helt plötsligt blev tvungna att tänka på egna problem. Det skulle man bli galen av eller hur. Vad har en räkning och oralsex gemensamt

Patientlagen i teori och praktik

Patientlagen

Syftet med patientlagen (2014:821) är bland annat att stärka och tydliggöra patientens ställning.

Det här är en förenklad sammanfattning av några av de mer centrala bestämmelserna i patientlagen i syfte att ge en allmän överblick. Sammanfattningen är inte uttömmande och patientlagen kan även innehålla fler eller mer nyanserade krav. Texten på denna webbsida ersätter alltså inte texten i lagen.

Läs hela patientlagen hos riksdagen

En sammanfattning av lagen

Patientlagen ska främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. Lagen bygger huvudsakligen på de skyldigheter som vårdgivarna och hälso- och sjukvårdspersonalen har. Den innehåller bestämmelser som rör patientens möjlighet till inflytande i hälso- och sjukvården eller som har direkt betydelse för vårdens utformning. 

Patientlagen innehåller bland annat bestämmelser om

  • tillgänglighet
  • information
  • samtycke
  • delaktighet
  • fast vårdkontakt och individuell planering
  • val av behandlingsalternativ och hjälpmedel
  • ny medicinsk bedömning
  • val av utförare
  • personuppgifter och intyg
  • synpunkter, klagomål och patientsäkerhet.

Patientlagen gäller inte inom tandvården.